top of page

Op de basisschool leren kinderen in een hoog tempo lezen, schrijven, spellen en rekenen. Dit gaat niet bij alle kinderen zonder problemen. Bij Leerbeer kunt u terecht voor ondersteuning op deze gebieden, maar ook voor visuele en motorische training. Ik help uw kind graag verder met bewegen, zien en leren, want deze drie hebben veel met elkaar te maken.

Leerbeer biedt ondersteuning aan peuters en kleuters met taalachterstand, kinderen uit

groep 3 t/m 8, tieners en volwassenen voor rekenen, schrijven, lezen en spelling en het leren van de Nederlandse taal.

 

Leren en bewegen Leren vraagt goede visuomotorische vaardigheden en een goede samenwerking van de hersenen. Kinderen ontwikkelen al vanaf de babytijd (eigenlijk al in de baarmoeder) beweegpatronen die een basis vormen voor het verder leren. Door te spelen en ontdekken wordt deze basis steeds sterker en uitgebreid. Als het leren niet lekker loopt kan het helpen om samen deze basis te verstevigen. Daarnaast zijn bewegen en handelend werken mooie vormen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Ook de ogen spelen een belangrijke rol. Ze moeten goed samenwerken en de hersenen moeten wat binnenkomt goed verwerken. Daarbij moeten de ogen goed kunnen volgen en richten. Ik werk onder andere met 2Hands4Kids laterelisatie, RMT en Bal-a-vis-x.

Rekenen en Spelling bied ik zoveel mogelijk aan met concreet materiaal. Handelend ontdekken en leren en inprenten door te bewegen. Daarna de vertaalslag maken naar het schoolwerk. Ik werk onder andere met 2Hands4Kids rekenen, JaMaRa en Rekensprint Spellingsprint en PI-Spello. Met veel kinderen ga ik ook aan de slag met het ruimtelijk (in) zicht.

Leren Typen kan een enorme uitdaging zijn. Het programma 2Hands4Kids typen maakt onder begeleiding, gebruik van de verschillende zintuigen en leerstijlen, waardoor het voor alle kinderen mogelijk is om hun typediploma te halen.

Lezen met plezier. Met speelse en afwisselende werkvormen gaan we eerst aan de slag met letters en klanken die nog onvoldoende beheerst worden. Daarbij werken we met teksten en boeken die aansluiten bij de interesses van het kind. Ook hierbij maak ik gebruik van verschillende werkvormen. Bij lezen hoort ook begrijpend lezen. Hiervoor maak ik gebruik van 'Alle teksten de baas'

Bij Leerbeer kunt u ook terecht voor de training 'Ik leer leren'. Klik hier om verder te lezen.
 

 

AANBOD

bottom of page