top of page

Als u besluit om gebruik te maken van het aanbod van Leerbeer, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag. Ik zal vragen stellen om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het kind en wat het nodig heeft. Aan het eind van dit gesprek geef ik aan welke mogelijkheden ik zie om u en uw kind op weg te helpen en wat de kosten hiervan zijn.

 

Om de beginsituatie duidelijk vast te stellen zal ik een aantal testjes afnemen bij het kind. Met deze testjes kijk ik ook naar eventuele onderliggende factoren die het leerproces beïnvloeden. De bevindingen hiervan en de informatie uit het intakegesprek zal ik verwerken in een handelingsplan. Dit plan wordt met u besproken en vormt het uitgangspunt voor de behandeling. De behandeling bestaat uit een op maat gemaakt oefenprogramma, dat u voor het grootste gedeelte thuis met uw kind kunt doen. Regelmatig zal ik de vorderingen met u bespreken en het oefenprogramma bijstellen.

 

Elk onderzoek en plan is uniek, omdat ook elk kind uniek is. Het is belangrijk dat het kind succeservaring op gaat doen en op zijn of haar tempo stapjes vooruit gaat zetten.

 

WERKWIJZE

bottom of page